Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ABSTRACT REASONING TEST
Abstract Reasoning Tests for EPSO Competitions
Τα 3 στάδια που οδηγούν στην σωστή απάντηση

Το κλειδί για την επιτυχία στα abstract reasoning tests είναι η σωστή μεθοδολογία από τον χρήστη.
Θα εξετάσουμε ένα πολύπλοκο abstract reasoning test και θα δούμε τα τρία στάδια που βοηθούν για να βρούμε γρήγορα την σωστή απάντηση.

  Στάδιο 1: Καταγραφή
Σε αυτό το στάδιο που είναι και το πιο σημαντικό βήμα όταν προσπαθούμε να λύσουμε ένα   abstract reasoning test, η σωστή προσέγγιση δεν είναι μαντέψουμε τη σωστή απάντηση αλλά να υιοθετήσουμε μια συστηματική προσέγγιση. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αναλύσουμε το test και να δούμε τι είδους «δομικά στοιχεία» μας δίνει. Στο συγκεκριμένο παραπάνω παράδειγμα τα δομικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
·         Σχήματα με πολυάριθμες πλευρές (π.χ. τρίγωνα, τετράγωνα, πολύγωνα).
·         Ένας περιστασιακός κύκλος.
·         Το χρώμα των σχημάτων που φαίνεται να είναι καθοριστικό χαρακτηριστικό.
·         Ο αριθμός των σχημάτων στην κάθε εικόνα φαίνεται επίσης να είναι ένας σημαντικός παράγοντας.
Η σημασία της καταγραφής αυτής στο μυαλό μας έχει ιδιάζουσα σημασία διότι θα επικεντρωθούμε ευκολότερα στα δομικά αυτά στοιχεία ένα προς ένα αλλά και στις σχέσεις αυτών μεταξύ τους. Η λογική αυτών είναι αυτή που θα μας πάει στο επόμενο στάδιο.

Στάδιο 2: Βρίσκω τον κανόνα
Στο επόμενο στάδιο, χρειάζεται να σκεφτούμε τι συμβαίνει με τα δομικά στοιχεία. Ένα abstract reasoning test μπορεί να βασίζεται σε πολλούς κανόνες, οπότε είναι πολύ σημαντικό να βρούμε εκείνο τον κανόνα που θα μας οδηγήσει στην εξεύρεση της σωστής απάντησης.


Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα παρατηρήσουμε είναι η σχέση μεταξύ του αριθμού στα μικρά σχήματα με τον αριθμό των πλευρών που έχει το μεγάλο σχήμα (αυτός θα είναι ο πρώτος μας κανόνας). Παρατηρούμε λοιπόν ότι: το μεγάλο σχήμα έχει όσες πλευρές είναι ο αριθμός των μικρών σχημάτων στην κάθε εικόνα.
Το επόμενο βήμα μας είναι να στρέψουμε την προσοχή μας είναι ο αριθμός των σχημάτων που μετακινούνται από αριστερά προς τα δεξιά στη σειρά των εικόνων (δεύτερος κανόνας), αλλά αυτό στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο.
Εάν όμως μετρήσουμε το συνολικό αριθμό των μερών των μικρών σχημάτων σε κάθε εικόνα, μια διαφορετική προοπτική προκύπτει:
10  -  12  -  14  -  16  -  18  -  ?
Η διαπίστωση αυτή μας επιτρέπει να οδηγηθούμε στον επόμενο κανόνα μας (τρίτος κανόνας): ο συνολικός αριθμός των πλευρών των μικρών σχημάτων αυξάνονται κατά 2 σε κάθε επόμενη εικόνα, ξεκινώντας από το 10!
Τώρα μας έμεινε μόνο ο ασπρόμαυρος χρωματισμός και ο ρόλος του κύκλου μέσα στην κάθε εικόνα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο κύκλος είναι πάντα γύρω από ένα συγκεκριμένο σχήμα το οποίο έχει μοναδική παρουσία μέσα στην εικόνα (τέταρτος κανόνας). Παρατηρούμε δηλαδή ότι στην 1η εικόνα έχουμε 3 τρίγωνα και 1 τετράγωνο, αυτό το τετράγωνο κυκλώνεται, στην 2η εικόνα έχουμε 3 τετράγωνα και 1 πολύγωνο, αυτό το πολύγωνο κυκλώνεται κ.ο.κ.
Ο τελικός κανόνας (πέμπτος κανόνας) έχει να κάνει με το χρωματισμό, δεδομένου ότι τώρα έχουμε βρει όλους τους άλλους παράγοντες κι έτσι είναι πιο εύκολο να παρατηρήσουμε ότι στις εικόνες 1η , 3η  και 5η σκιάζονται σχήματα που έχουν ζυγό αριθμό πλευρών ενώ στη 2η και 4η εικόνα σκιάζονται σχήματα που έχουν μονό αριθμό πλευρών.

Στάδιο 3 : Εξάλειψη!
Τώρα βρισκόμαστε στο πιο διασκεδαστικό στάδιο. Οι παραπάνω κανόνες στους οποίους καταλήξαμε μας βοηθούν ώστε να αποκλείσουμε τις απαντήσεις που είναι εσφαλμένες και να αφήσουμε μόνο μία επιλογή που είναι και η σωστή απάντηση!
Οπότε:
Κανόνας 1ος: το μεγάλο σχήμα έχει τόσες πλευρές όσες ο αριθμός των μικρών σχημάτων στην εικόνα.
Με αυτόν τον κανόνα εξαλείφουμε τις απαντήσεις Α και D.

Κανόνας 2ος : ο αριθμός των σχημάτων που μετακινούνται από αριστερά προς τα δεξιά.
Τα σχήματα μετακινούνται ακανόνιστα άρα ο κανόνας αυτός δεν έχει εφαρμογή στη προκειμένη περίπτωση.
Κανόνας 3ος: Ο συνολικός αριθμός των πλευρών των μικρών σχημάτων αυξάνεται κατά 2 από την μία εικόνα στην άλλη, αρχίζοντας από 10.
Με αυτόν τον κανόνα εξαλείφουμε την απάντηση C.
Κανόνας 4ος: εάν υπάρχει ένα σχήμα με μοναδική παρουσία στην εικόνα τότε αυτό κυκλώνεται.
Αυτός ο κανόνας εξαλείφει την απάντηση Ε.
Κανόνας 5ος: τα σχήματα σκιάζονται εναλλάξ όταν έχουν μονό ή ζυγό αριθμό πλευρών αρχίζοντας από ζυγό.
Με τις εξαλείψεις που κάναμε παραπάνω μας έχει μείνει μόνο μία απάντηση που επιβεβαιώνει και αυτόν τον κανόνα. Η απάντηση αυτή είναι η Β.

Η απάντηση λοιπόν στο συγκεκριμένο τεστ είναι η Β.

Σημαντική σημείωση: Παρατηρήστε ότι εμείς αναλύσαμε στο δεύτερο στάδιο 5 κανόνες αλλά χρειάστηκαν μόνο οι 3 για να αποκλείσουμε τις 4 εσφαλμένες επιλογές. Αυτό φυσικά δεν είναι πάντα ο κανόνας όταν λύνουμε ένα abstract reasoning test αλλά σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο όταν δύο ή τρεις κανόνες μας βοηθούν να αποκλείσουμε όλες τις εσφαλμένες απαντήσεις καθώς επίσης δεν χρειάζεται να ψάχνουμε όλους τους κανόνες σε 1 λεπτό περίπου που έχουμε για να λύσουμε στις εξετάσεις EPSO το κάθε abstract reasoning test.
 Καλή επιτυχία!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου