Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

ΛΥΜΕΝΟ ABSTRACT REASONING TEST ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (7)

Ποια εικόνα ακολουθεί;
Α. Εικόνα Α
Β. Εικόνα Β
Γ. Εικόνα C
Δ. Εικόνα D
Ε. Δεν μπορώ να απαντήσω
ΛΥΣΗ:
Κανόνας 1ος:  Σκεφτείτε το όλο τετράγωνο ως ένα ενιαίο σχήμα το οποίο μετακινείται κατά 1 φορά όπως η φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού με ένα μέρος του (ακατανόητο) να μεταφέρεται στην επόμενη μη σκιασμένη πλευρά. Συνεπώς από την 1η εικόνα που ήταν σκιασμένη η αριστερή πλευρά, μεταφερθήκαμε προς τα πάνω με ένα μέρος της σκιασμένης να βρίσκεται αριστερά. Στην 3η εικόνα παρατηρήστε ότι μεταφέρθηκε κατά 1 φορά η πλευρά που είχε πάει προς τα κάτω προς την αριστερή πλευρά με ένα πάλι μέρος της σκίασης να έχει μεταφερθεί στην πάνω πλευρά. Οπότε στην 4η εικόνα έχουμε τώρα όλη τη σκίαση στο πάνω μέρος. Ψάχνουμε την εικόνα εκείνη που θα μεταφέρει μια πλευρά της σκίασης στη δεξιά πλευρά και ένα μέρος της προς την κάτω πλευρά. Έτσι, αποκλείουμε τις εικόνες Α, Β και D. Η σωστή απάντηση είναι η Γ (Εικόνα C).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου