Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

ΛΥΜΕΝΟ ABSTRACT REASONING TEST ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (25)

Ποια εικόνα ακολουθεί;
Α. Εικόνα Α
Β. Εικόνα Β
Γ. Εικόνα C
Δ. Εικόνα D
Ε. Δεν μπορώ να απαντήσω
ΛΥΣΗ:
Κανόνας 1ος:  Η κάθε εικόνα μετακινείται όπως η φορά του ρολογιού. Άρα, αποκλείουμε την εικόνα D.
Κανόνας 2ος: Το Χ παραμένει στη θέση του σε κάθε μετακίνηση της όλης εικόνας. Επομένως, αποκλείουμε πάλι την εικόνα D.
Κανόνας 3ος: Το τετράγωνο σχήμα και ο κύκλος εναλλάσσουν θέσεις (μετακινούνται όταν αλλάζει η εικόνα από τη μία πλευρά της κάθετης γραμμής στην άλλη). Έτσι, αποκλείουμε την εικόνα Β και C και σωστή είναι η απάντηση Α (Εικόνα Α).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου