Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΛΥΜΕΝΟ ABSTRACT REASONING TEST ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (19)


Ποια εικόνα ακολουθεί;
Α. Εικόνα Α
Β. Εικόνα Β
Γ. Εικόνα C
Δ. Εικόνα D
Ε. Δεν μπορώ να απαντήσω
ΛΥΣΗ:
Κανόνας 1ος:  Στην 1η εικόνα παρατηρούμε 3 σχήματα. Το τετράγωνο σχήμα μετακινείται αντίστροφα από τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού από τη μία γωνία του σχήματος στην άλλη. Επομένως, αποκλείουμε τις εικόνες C και D.  
Κανόνας 2ος: Το Χ μετακινείται όπως η φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού από τη μία γωνία στην άλλη σε κάθε εικόνα. Οπότε στην 5η εικόνα που ψάχνουμε αποκλείουμε τις εικόνες C και D.
Κανόνας 3ος: Στην πρώτη εικόνα στη μέση έχουμε ένα πολύγωνο, το οποίο στη δεύτερη εικόνα το περικυκλώνει ένα τετράγωνο. Στην 3η εικόνα χάνεται το πολύγωνο και μένει μόνο το τετράγωνο το οποίο δεν το κυκλώνει τίποτα οπότε στην 4η εικόνα έχουμε κενό στη μέση του σχήματος. Στην 5η εικόνα λογικά το μοτίβο ξεκινά πάλι από την αρχή οπότε αποκλείουμε τις απαντήσεις B, C και D. Σωστή απάντηση είναι η Α (Εικόνα Α).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου