Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΛΥΜΕΝΟ GREEK VERBAL REASONING TEST ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (4)

Υπάρχει ένα σύνολο διαύλων μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η λογοδοσία με την ευρεία έννοια. Ένας δίαυλος είναι η δημοκρατική λογοδοσία — η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο — που απαρτίζεται από εκπροσώπους υπουργικού επιπέδου των κρατών μελών, οι οποίοι λογοδοτούν στα εθνικά τους κοινοβούλια — και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας δεύτερος δίαυλος είναι η λογοδοσία προς τους πολίτες της ΕΕ. Για τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, αυτό σημαίνει αποδοχή της ετυμηγορίας των ψηφοφόρων μέσω των εκλογών και διαφόρων άλλων τρόπων δημοκρατικής συμμετοχής στις δημόσιες αποφάσεις. Δεν είναι όμως όλοι οι δημόσιοι φορείς εκλεγμένοι, ενώ ακόμη και εκείνοι που είναι εκλεγμένοι εξακολουθούν να υπέχουν υποχρέωση λογοδοσίας και στο διάστημα μεταξύ των εκλογών. Μια τρίτη μορφή λογοδοσίας είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου — νομική ευθύνη η οποία διευθετείται από τα δικαστήρια. Μια τέταρτη μορφή λογοδοσίας είναι η διοικητική και δημοσιονομική λογοδοσία — το επίκεντρο των ελεγκτών του δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένου του ΕΕΣ.

A. Οι πολίτες και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους στα εθνικά κοινοβούλια έχουν τον τελευταίο λόγο στις περισσότερες μορφές λογοδοσίας.

B. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λογοδοτεί στο Συμβούλιο, το τελευταίο λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό με τη σειρά του λογοδοτεί στα δικαστήρια και τους ελεγκτές του δημόσιου τομέα. 

C. Η λογοδοσία με την ευρεία έννοια μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας σειράς διαύλων, από τους οποίους όμως μόνον ο ένας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί δημοκρατικός.

D. Η λογοδοσία στην ΕΕ διαρθρώνεται σε διάφορα επίπεδα: σε ορισμένα τον κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι πολίτες και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους, ενώ άλλα βασίζονται σε άτομα με νομικές και διοικητικές/δημοσιονομικές αρμοδιότητες.


Σωστό: D

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΟΙΞΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝΕ... ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ!

Θέσεις εργασίας

Δημοσιονομικοί διαχειριστές και οικονομικοί σύμβουλοι

Δημοσιονομικοί διαχειριστές και οικονομικοί σύμβουλοι

Κάντε αίτηση εδώ από 30 Ιουλίου 2015.
Υπεύθυνοι και σύμβουλοι έργων/προγραμμάτων

Υπεύθυνοι και σύμβουλοι έργων/προγραμμάτων

Κάντε αίτηση εδώ από 30 Ιουλίου 2015.
Διοικητικοί υπάλληλοι

Διοικητικοί υπάλληλοι

Κάντε αίτηση εδώ τον Mάρτιο του 2016.
Ελεγκτές

Ελεγκτές

Κάντε αίτηση εδώ τον Mάρτιο του 2016.
Ερευνητές

Ερευνητές

Κάντε αίτηση εδώ τον Απρίλιο του 2016.
Ερευνητές: Επικεφαλής ομάδας

Ερευνητές: Επικεφαλής ομάδας

Κάντε αίτηση εδώ τον Απρίλιο του 2016.
Βοηθοί γλωσσικού κλάδου

Βοηθοί γλωσσικού κλάδου

Κάντε αίτηση εδώ τον Απρίλιο του 2016.
Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων

Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων

Κάντε αίτηση εδώ τον Μάιο του 2016.
Γλωσσομαθείς νομικοί: Δικαστήριο

Γλωσσομαθείς νομικοί: Δικαστήριο

Κάντε αίτηση εδώ τον Μάιο του 2016.
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Κάντε αίτηση εδώ τον Ιούνιο του 2016.

Πηγή:  http://europa.eu/epso/index_el.htm

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΛΥΜΕΝΟ GREEK VERBAL REASONING TEST ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (3)Δεκάδες παραθεριστές που επέστρεφαν στο Νιούκασλ αρνήθηκαν να πετάξουν αφού τους ζητήθηκε να παίξουν το ρόλο ανθρώπινου έρματος. Μία μπλοκαρισμένη πόρτα είχε ως αποτέλεσμα οι αποσκευές να είναι δυνατό να φορτωθούν μόνο στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου της Thomas Cook στο αεροδρόμιο της Μαγιόρκας. Ζητήθηκε από τους επιβάτες να μετακινηθούν σε άλλα καθίσματα για την κατανομή του βάρους, αλλά 71 άνθρωποι εγκατέλειψαν το αεροσκάφος φοβούμενοι για την ασφάλειά τους. Η Thomas Cook δήλωσε ότι είναι συνήθης διαδικασία για τις αεροπορικές εταιρείες να διασφαλίζουν ότι το φορτίο και οι επιβάτες είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι και ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Όσοι αρνήθηκαν να πετάξουν το Σάββατο χρειάστηκε να κανονίσουν οι ίδιοι εναλλακτική μέθοδο μεταφοράς.

Α. Οι επιβάτες του αεροπλάνου ενημερώθηκαν ότι η πτήση δεν θα συνεχιζόταν λόγω μπλοκαρισμένης πόρτας.

Β. Η πτήση ακυρώθηκε αφού οι περισσότεροι επιβάτες αρνήθηκαν να ξαναπετάξουν με το αεροπλάνο της Thomas Cook.

Γ. Όλοι οι επιβάτες πανικοβλήθηκαν όταν τους ζητήθηκε να αλλάξουν θέσεις.

Δ. Η ισομερής κατανομή του φορτίου και των επιβατών κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι συνήθης διαδικασία.


Πως δουλεύουμε τη λύση:
Για την απάντηση Α: Δεν αναφέρει πουθενά το κείμενο ότι "η πτήση δεν θα συνεχιζόταν" αλλά ότι ζητήθηκε από τους επιβάτες να μεταφέρουν τις βαλίτσες λόγω μπλοκαρισμένης πόρτας.
Για την απάντηση Β: Δεν αναφέρει πουθενά το κείμενο ότι "η πτήση ακυρώθηκε", αλλά το ότι "όσοι αρνήθηκαν να πετάξουν" πήγαν με άλλο εναλλακτικό μέσο.
Για την απάντηση Γ: Δεν αναφέρει πουθενά το κείμενο "όλοι οι επιβάτες" αλλά "71 άνθρωποι εγκατέλειψαν το αεροσκάφος φοβούμενοι για την ασφάλειά τους".
Για την απάντηση Δ: Το κείμενο αναφέρει "η Thomas Cook δήλωσε ότι είναι συνήθης διαδικασία για τις αεροπορικές εταιρείες να διασφαλίζουν ότι το φορτίο και οι επιβάτες είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι".


Σωστή απάντηση: Δ  

ΠΗΓΗ: http://www.epsotraining.eu/

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

ΠΩΣ ΕΠΙΛΥΟΥΜΕ ΕΝΑ VERBAL REASONING TESTΣτους EPSO διαγωνισμούς εξεταζόμαστε και σε Verbal Reasoning Tests (εξετάσεις κατανόησης κειμένου) στην μητρική μας γλώσσα (παλαιότερα ήταν σε μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά).
Κάθε ερώτηση αποτελείται από ένα κείμενο και 4 δηλώσεις. Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει εκείνη τη δήλωση η οποία είναι πιο κοντά στο κείμενο. Οι άλλες τρεις συνήθως είτε είναι πολύ μακριά από το κείμενο είτε περιέχουν ανακρίβειες ή πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δεν προέρχονται από το κείμενο. Οπότε μεγάλη προσοχή στην επιλογή της σωστής απάντησης.
Τα Verbal Reasoning Tests δεν θα πρέπει να υποεκτιμούνται διότι περιέχουν 20 ασκήσεις που σημαίνει 20 βαθμούς. Τα κείμενα στα οποία (κάθε κείμενο αποτελείται από 4-7 γραμμές) εξεταζόμαστε δεν δημοσιεύονται και έτσι είναι αδύνατο να βρούμε παλαιότερα θέματα. Όμως, όσοι έχουν δώσει επανειλημμένα εξετάσεις θα έχουν διαπιστώσει ότι τα θέματα πέφτουν και ξαναπέφτουν σε κάθε διαγωνισμό απλά με διαφορετική σειρά.
Επιπλέον, κάτι πολύ σημαντικό είναι ο χρόνος. Πρέπει να επιλύσουμε 20 ασκήσεις κατανόησης κειμένου σε 35 λεπτά, επομένως έχουμε μόνο  35/20 = 1,75 λεπτό για να βρούμε τη σωστή απάντηση.
Πως λοιπόν πρέπει να οργανώσουμε αυτά τα 1,75 λεπτά;
1.   Έχουμε την προσοχή μας στο ρολόι που βρίσκεται στη δεξιά άκρη της οθόνης μας για να μην ξεχαστούμε. Σε περίπτωση που στο πρώτο λεπτό δεν μπορούμε να βρούμε την απάντηση, προχωράμε στη δεύτερη και στο τέλος, ξαναγυρνάμε στην άσκηση που δεν λύσαμε.
2.   Διαβάζουμε στα γρήγορα (περίπου 20-30 δευτερόλεπτα) το κείμενο (4-7 γραμμές)  για να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Συνήθως, μην πω πάντα, το κείμενο διαπραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα πχ ένα αξιοθέατο, ένα είδος κουνουπιού, μια αρρώστια, ένα μέρος στον κόσμο, ένα σπάνιο ζώο κλπ για το οποίο μας δίνει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες πχ τη ζωή του ζώου, το πώς μεταδίδεται μια αρρώστια, τη ζωή ενός ανθρώπου κλπ.
3.   Διαβάζουμε μία – μία τις απαντήσεις προσεκτικά και από την πρώτη στιγμή τουλάχιστον 1 απάντηση είναι εκτός. Αφού σιγουρευτούμε ότι είναι εκτός, ρίχνουμε μεγάλη προσοχή στις άλλες τρεις. Η μία είναι η σωστή η οποία απλά δεν αποκλίνει από το κείμενο όχι ότι είναι ακριβώς μια έκφραση από το κείμενο. Οι άλλες δύο είτε θα αποκλίνουν, είτε θα μας δίνουν μία πρόσθετη πληροφορία η οποία δεν πηγάζει από το κείμενο είτε θα είναι ελλιπείς.
4.   Να θυμόσαστε σε όλη την παραπάνω διαδικασία τον χρόνο, μη σας ξεφύγει ο χρόνος και τέλος:
5.   Εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση (όσα περισσότερα verbal reasoning tests λύσετε σε πραγματικό χρόνο πριν πάτε στις εξετάσεις σας τόσο πιο έτοιμος/έτοιμη είστε για αυτές τις εξετάσεις).

Καλή επιτυχία σε όλους!

ΛΥΜΕΝΟ GREEK VERBAL REASONING TEST ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (2)Ιατρικοί ερευνητές φαίνεται πως βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην καταπολέμηση δυνητικά θανατηφόρων αλλεργιών στα φιστίκια. Σε ένα επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα, γίνεται αναφορά σε μία πειραματική θεραπεία που έχει απελευθερώσει ένα μικρό αριθμό παιδιών από τις αλλεργίες τους. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι αλλεργικοί στα φιστίκια ή σε καρπούς με κέλυφος, όπως τα καρύδια, και, για λόγους που δεν είναι ξεκάθαροι, ο αριθμός αυτός δείχνει να αυξάνεται. Οι μισοί σχεδόν από τους 150 θανάτους από διατροφικές αλλεργίες στις ΗΠΑ κάθε χρόνο προκαλούνται από αλλεργίες στα φιστίκια. (usatoday.com)


Α. Ερευνητές ανακάλυψαν τη θεραπεία για τη θανατηφόρα αλλεργία στα φιστίκια.

Β. Το πειραματικό φάρμακο διανέμεται ελεύθερα στα παιδιά.

Γ. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Αμερικανοί υποφέρουν από αλλεργία στα φιστίκια.

Δ. Περίπου 75 θάνατοι ανά έτος προκαλούνται από αλλεργίες στα φιστίκια.Πως δουλεύουμε τη λύση:
Για την Α απάντηση: πουθενά στο κείμενο δεν αναφέρει ότι "ερευνητές ανακάλυψαν τη θεραπεία...".
Για την Β απάντηση: το πειραματικό φάρμακο διανεμείθη σε "ένα μικρό αριθμό παιδιών" άρα υπάρχει απόκλιση της δήλωσης με το κείμενο.
Για την Γ απάντηση: το κείμενο λέει "περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι αλλεργικοί στα φυστίκια ή σε καρπούς σε κέλυφος" δεν γράφει ότι υποφέρουν κιόλας.
Για την Δ απάντηση: Το κείμενο το λέει καθαρά : "οι μισοί σχεδόν από τους 150 θανάτους από διατροφικές αλλεργίες στις ΗΠΑ = περίπου 75, κάθε χρόνο = ανά έτος, προκαλούνται από αλλεργίες στα φιστικία = ίδιο με το κείμενο αλλά με άλλη έκφραση".

Σωστή απάντηση: Δ  

ΠΗΓΗ: http://www.epsotraining.eu/

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Συνεργασία και διαχείριση της βοήθειας προς τρίτες χώρες

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 7 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου 2015.
Γλωσσομαθείς νομικοί - Δικαστήριο

Γλωσσομαθείς νομικοί - Δικαστήριο

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 21 Μαΐου έως τις 23 Ιουνίου 2015.
Γιατροί

Γιατροί

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 4 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2015.
Επιμελητής/ Εκπαιδευτής μουσείου/ Συντηρητής

Επιμελητής/ Εκπαιδευτής μουσείου/ Συντηρητής

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 18 Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου 2015.
Βοηθός επιμελητή/ Βοηθός υπευθύνου συντήρησης και συλλογής

Βοηθός επιμελητή/ Βοηθός υπευθύνου συντήρησης και συλλογής

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 18 Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου 2015.
Διερμηνείς

Διερμηνείς

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 9 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου 2015.
Μεταφραστές

Μεταφραστές

Κάντε αίηση εδώ από τις 30 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2015.


Πηγή: http://europa.eu/epso/index_el.htm
Στείλτε τη σελίδα σε φίλο

ΛΥΜΕΝΟ GREEK VERBAL REASONING TEST ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (1)Η χρήση του μολύβδου στις ηλεκτρονικές συσκευές υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς από την Ε.Ε. Αυτό είναι μέρος μιας πολιτικής της Ε.Ε. για υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές με ισότιμη προστασία για όλους τους πολίτες της και τις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις. Για να βοηθήσει τους παραγωγούς να αναπτύξουν εναλλακτικές ελεύθερες μολύβδου, το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Τεχνολογία του Πυριτίου Fraunhofer έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από το πρόγραμμα EU LIFE για περιβαλλοντικά προγράμματα, ώστε να παρέχει επιδείξεις και εκπαίδευση επάνω στη συγκόλληση και τοποθέτηση εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση μολύβδου. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μικρούς και μεσαίους προμηθευτές καθώς μπορούν να κάνουν τη μετάβαση προς την ελεύθερη μολύβδου παραγωγή και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε νέες μεθόδους παραγωγής χωρίς μείωση της παραγωγικότητάς τους. (europa.eu)


Α. Το EU LIFE είναι μέρος μιας πολιτικής της ΕΕ που παρέχει αμερόληπτη προστασία για όλες  τις επιχειρήσεις εντός της.

Β. Το EU LIFE είναι ένα από τα προγράμματα της ΕΕ που στηρίζουν σχέδια σχετιζόμενα με την περιβαλλοντική προστασία.

Γ. Όλοι οι παραγωγοί ηλεκτρονικών μπορούν να κάνουν εύκολα τη μετάβαση σε παραγωγή χωρίς μόλυβδο.

Δ. Η συγκόλληση χωρίς χρήση μολύβδου παρέχει πιο αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών.

Πως δουλεύουμε τη λύση:
Για την Α απάντηση: Δεν είναι το πρόγραμμα EU LIFE "μέρος μιας πολιτικής της ΕΕ" αλλά οι αυστηροί κανονισμοί στους οποίους υπόκειται η χρήση του μολύβδου στις ηλεκτρονικές συσκευές. Επομένως, έχουμε απόκλιση από το κείμενο.
Για την Β απάντηση: Το EU LIFE "είναι ένα από τα προγράμματα της ΕΕ" "που στηρίζει περβαλλοντικά προγράμματα" = το Γερμανικό Ινστιτούτο χρησιμοποίησε χρήματα από αυτό για να βρεθεί εναλλακτικός τρόπος παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς τη χρήση μολύβδου.
Για την Γ απάντηση:  Το πρόγραμμα είναι χρήσιμο "για μικρούς και μεσαίους προμηθευτές" όχι για "όλους τους παραγωγούς" άρα έχουμε πάλι απόκλιση από το κείμενο.
Για την Δ απάντηση: Το κείμενο δεν αναφέρει "αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής" αλλά "εναλλακτικές ελεύθερες μολύβδου" επομένως έχουμε απόκλιση από το κείμενο.

Σωστή απάντηση: Β 

ΠΗΓΗ: http://www.epsotraining.eu/