Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Συνεργασία και διαχείριση της βοήθειας προς τρίτες χώρες

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 7 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου 2015.
Γλωσσομαθείς νομικοί - Δικαστήριο

Γλωσσομαθείς νομικοί - Δικαστήριο

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 21 Μαΐου έως τις 23 Ιουνίου 2015.
Γιατροί

Γιατροί

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 4 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2015.
Επιμελητής/ Εκπαιδευτής μουσείου/ Συντηρητής

Επιμελητής/ Εκπαιδευτής μουσείου/ Συντηρητής

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 18 Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου 2015.
Βοηθός επιμελητή/ Βοηθός υπευθύνου συντήρησης και συλλογής

Βοηθός επιμελητή/ Βοηθός υπευθύνου συντήρησης και συλλογής

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 18 Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου 2015.
Διερμηνείς

Διερμηνείς

Υποβολή αίτησης εδώ από τις 9 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου 2015.
Μεταφραστές

Μεταφραστές

Κάντε αίηση εδώ από τις 30 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2015.


Πηγή: http://europa.eu/epso/index_el.htm
Στείλτε τη σελίδα σε φίλο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου