Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΛΥΜΕΝΟ GREEK VERBAL REASONING TEST ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (4)

Υπάρχει ένα σύνολο διαύλων μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η λογοδοσία με την ευρεία έννοια. Ένας δίαυλος είναι η δημοκρατική λογοδοσία — η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο — που απαρτίζεται από εκπροσώπους υπουργικού επιπέδου των κρατών μελών, οι οποίοι λογοδοτούν στα εθνικά τους κοινοβούλια — και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας δεύτερος δίαυλος είναι η λογοδοσία προς τους πολίτες της ΕΕ. Για τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, αυτό σημαίνει αποδοχή της ετυμηγορίας των ψηφοφόρων μέσω των εκλογών και διαφόρων άλλων τρόπων δημοκρατικής συμμετοχής στις δημόσιες αποφάσεις. Δεν είναι όμως όλοι οι δημόσιοι φορείς εκλεγμένοι, ενώ ακόμη και εκείνοι που είναι εκλεγμένοι εξακολουθούν να υπέχουν υποχρέωση λογοδοσίας και στο διάστημα μεταξύ των εκλογών. Μια τρίτη μορφή λογοδοσίας είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου — νομική ευθύνη η οποία διευθετείται από τα δικαστήρια. Μια τέταρτη μορφή λογοδοσίας είναι η διοικητική και δημοσιονομική λογοδοσία — το επίκεντρο των ελεγκτών του δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένου του ΕΕΣ.

A. Οι πολίτες και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους στα εθνικά κοινοβούλια έχουν τον τελευταίο λόγο στις περισσότερες μορφές λογοδοσίας.

B. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λογοδοτεί στο Συμβούλιο, το τελευταίο λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό με τη σειρά του λογοδοτεί στα δικαστήρια και τους ελεγκτές του δημόσιου τομέα. 

C. Η λογοδοσία με την ευρεία έννοια μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας σειράς διαύλων, από τους οποίους όμως μόνον ο ένας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί δημοκρατικός.

D. Η λογοδοσία στην ΕΕ διαρθρώνεται σε διάφορα επίπεδα: σε ορισμένα τον κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι πολίτες και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους, ενώ άλλα βασίζονται σε άτομα με νομικές και διοικητικές/δημοσιονομικές αρμοδιότητες.


Σωστό: D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου