Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

ΛΥΜΕΝΟ GREEK VERBAL REASONING TEST ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (1)Η χρήση του μολύβδου στις ηλεκτρονικές συσκευές υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς από την Ε.Ε. Αυτό είναι μέρος μιας πολιτικής της Ε.Ε. για υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές με ισότιμη προστασία για όλους τους πολίτες της και τις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις. Για να βοηθήσει τους παραγωγούς να αναπτύξουν εναλλακτικές ελεύθερες μολύβδου, το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Τεχνολογία του Πυριτίου Fraunhofer έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από το πρόγραμμα EU LIFE για περιβαλλοντικά προγράμματα, ώστε να παρέχει επιδείξεις και εκπαίδευση επάνω στη συγκόλληση και τοποθέτηση εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση μολύβδου. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μικρούς και μεσαίους προμηθευτές καθώς μπορούν να κάνουν τη μετάβαση προς την ελεύθερη μολύβδου παραγωγή και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε νέες μεθόδους παραγωγής χωρίς μείωση της παραγωγικότητάς τους. (europa.eu)


Α. Το EU LIFE είναι μέρος μιας πολιτικής της ΕΕ που παρέχει αμερόληπτη προστασία για όλες  τις επιχειρήσεις εντός της.

Β. Το EU LIFE είναι ένα από τα προγράμματα της ΕΕ που στηρίζουν σχέδια σχετιζόμενα με την περιβαλλοντική προστασία.

Γ. Όλοι οι παραγωγοί ηλεκτρονικών μπορούν να κάνουν εύκολα τη μετάβαση σε παραγωγή χωρίς μόλυβδο.

Δ. Η συγκόλληση χωρίς χρήση μολύβδου παρέχει πιο αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών.

Πως δουλεύουμε τη λύση:
Για την Α απάντηση: Δεν είναι το πρόγραμμα EU LIFE "μέρος μιας πολιτικής της ΕΕ" αλλά οι αυστηροί κανονισμοί στους οποίους υπόκειται η χρήση του μολύβδου στις ηλεκτρονικές συσκευές. Επομένως, έχουμε απόκλιση από το κείμενο.
Για την Β απάντηση: Το EU LIFE "είναι ένα από τα προγράμματα της ΕΕ" "που στηρίζει περβαλλοντικά προγράμματα" = το Γερμανικό Ινστιτούτο χρησιμοποίησε χρήματα από αυτό για να βρεθεί εναλλακτικός τρόπος παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς τη χρήση μολύβδου.
Για την Γ απάντηση:  Το πρόγραμμα είναι χρήσιμο "για μικρούς και μεσαίους προμηθευτές" όχι για "όλους τους παραγωγούς" άρα έχουμε πάλι απόκλιση από το κείμενο.
Για την Δ απάντηση: Το κείμενο δεν αναφέρει "αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής" αλλά "εναλλακτικές ελεύθερες μολύβδου" επομένως έχουμε απόκλιση από το κείμενο.

Σωστή απάντηση: Β 

ΠΗΓΗ: http://www.epsotraining.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου